[Regler] FiveM Server

Discussion in 'Regler & Regleringar' started by koi, Mar 20, 2018.

 1. koi

  koi New Member
  Staff Member

  Joined:
  Mar 20, 2018
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  1. Respekt
  Detta är den viktigaste regeln att följa, då alla regler faller under denna. Visa respekt gentemot spelare samt administratörer. Vad du än gör in-game ska inte påverkas andras spelglädje.  Avstå från att:
  - Skicka meddelanden till en spelare för något som hände i karaktär. Håll isär det verkliga livet och rollspelet.
  - Argumentera med administratörer för att du inte håller med om deras beslut.

  2. Mord utan anledning
  Att döda en persons karaktär med lite eller inget rollspel bakom är strikt förbjudet. Det är även förbjudet att försöka provocera en person att använda våld utan anledning.

  Avstå från att:
  - Förolämpa en person i karaktär av anledning att få de arga, så att det eskalerar till någon typ av slagsmål.
  - Skjuta eller slå en person med liten eller ingen rollspels-anledning.
  - Använda fordon som vapen, till exempel genom att köra över personer.
  - Inte ta brott seriöst. Att hamna i fängelse är det ingen som vill.
  - Använda dig av onödigt våld. I alla situationer bör våld vara det sista alternativet

  3. Hämnd
  Du får aldrig, under några som helst omständigheter, leta efter och/eller döda en person som tidigare var involverad i din karaktärs död. När du dör förlorar din karaktär alla minnen som leder upp till karaktärens dödsfall, såvida du inte blev räddad av sjukvårdare. Detta innebär att du mer eller mindre glömmer bort vem personen som dödade dig var, samt alla tidigare händelser med denna person.
  Ifall du blir dödad för att bli utesluten ur ett gäng så glömmer du bort allting som har med gänget att göra.

  Avstå från att:
  - Söka hämnd på personen ansvarig för din karaktärs död.
  - Skicka en kamrat efter personen som dödade din karaktär.
  - Gå tillbaka till området där du dog direkt efter din död.
  - Använda information du fått från ett gäng som du blivit utesluten och dödad ifrån.

  4. Powergaming
  Att använda din karaktär i syfte av att endast tjäna pengar, vapen och inflytande är inte tillåtet. Du ska alltid sträva efter att utveckla din karaktär som person, och inte att samla på dig rikedomar och dylikt.

  Avstå från att:
  - Prata på ett normalt sätt när du blivit dödad, alltså när du är medvetslös. Du ska då rollspela att du är skadad.
  - Stjäla andra spelares bilar utan någon slags rollspel. Oavsett situation ska någon slags konversation inledas, och offret ska ha en chans att besvara.

  5. Metagaming
  Att kommunicera information som din karaktär inte vet till andra, eller att delge information på något sätt annat än in-game. Endast poliser sjukvårdare samt väktare har tillgång till komradio.

  Avstå från att:
  - Använda dig av plattformer som inte är tillåtna av servern.
  - Visa speciell uppmärksamhet till en viss person på grund av deras jobb eller dylikt, såvida din karaktär inte vet denna information.

  6. Kränkande rollspel
  Du får inte rollspela sexuella akter eller något annat som anses generellt kränkande för allmänheten utan att ha godkännande utav alla som är involverade OOC, en person som gett godkännade kan när som helst dra in sitt godkännande och då ska scenariot direkt avbrytas. Våldtäkt är aldrig okej att rollspelas under några som helst omständigheter.
  Ifall du infinner dig i en situation där ovanstående händer har du tillåtelse att logga ut från servern och rapportera beteendet till en administratör.
  Ifall du märker att någon inte vill vara med i ett scenario som du driver är din ditt ansvar att direkt avbryta det.

  Avstå från att:
  - Utföra kränkande rollspel utan godkännade
  - Utföra våldtäktsscenarion

  7. Begå brott på orealistiska platser
  Att begå ett brott i på en plats som anses orealistisk, såsom stora allmänna platser samt myndighetsbyggnader, är inte tillåtet.

  Följande områden anses orealistiska.
  - Arbetsförmedlingen
  - Polisstationen
  - Sjukhuset
  - Bilhandeln
  - Körskolan

  Ifall ett pågående brott/situation, till exempel en biljakt på någon som ska mördas, tas in i ett av dessa områden får rollspelet fortsätta.

  8. Lönnmördning
  Ingen spelare eller organisation får ha "lönnmördning" som sitt enda fokus. Endast organisationer/spelare som fått tillåtelse av administratörer får ägna sig åt detta

  9. Administratörers instruktioner/beslut
  Administratörers instruktioner/beslut är slutgiltiga, och ska inte brytas. Om du anser att en administratör själv gjort fel ska detta rapporteras via lämpligt formulär. Ifall du fått ett svar av en administratör, ska du inte gå till en annan och försöka få ett annat.

  10. Användning av fusk/buggar
  Alla fusk/buggar som används för personlig vinst är inte tillåtna. Att använda dessa på något sätt är grund för permanent avstängning. Alla sätt att kringgå de insatta gränserna som antingen kommer upp när du samlar, skapar, eller dylikt, en vara är exploits och kommer behandlas på sådant sätt.

  Att använda bagagets funktion är okej, alltså kan du ha 180 + antal föremål som får plats i din ryggsäck.

  11. Rån/bedrägeri
  Du får inte råna en enskild person på mer än vad personen har på sig. Om du rånar någon och de ger dig vad du begär får du inte döda dom. Ifall du rånar någon med pistol och de vägrar, provocerar dig eller på något annat sätt uppmanar dig till våld är det okej. I alla andra fall ska liv värderas högt och att döda ska alltid vara den sista utvägen. Du får inte heller luras på summor över $3000, till exempel: Ifall du ska tvätta någons pengar och tar 20% av summan, får du inte luras på hela summan. Då får du mest luras på $3000 över er överenskommelse.

  Avstå från att:
  - Råna personer på summor som de inte har på sig(Dvs pengar på banken)
  - Bedra personer på summor över $3000

  12. Bankrån/Affärsrån
  Vid bank- eller affärsrån ska alla involverade befinna sig inuti butiken, med undantag av flyktbilar eller lookouts. Personer på utsidan får inte vara beväpnade.

  Har man gisslan ska förhandling inledas. Polisen sänder in en obeväpnad förhandlare som absolut inte får skjutas. Ni får vara som flest 5 personer involverade i ett bank- eller affärsrån. Endast en bank och en affär får rånas samtidigt. Förhandlaren får inte dödas/kidnappas.

  Gisslan får inte vara involverad i rånet, alltså känna rånarna och inte vara där emot sin vilja.

  Inget fordon får befinna sig i lokalen under pågående rån.

  13. Kringgå avstängning
  Att på något sätt kringgå en avstängning är inte tillåtet. Ifall detta görs kommer båda konton stängas av en längre tid.

  Avstå från att:
  - Dela ditt konto med en annan person
  - Använda ett annat konto för att komma in på servern
  - Byta IP-adress med syfte att kringgå avstängning

  14. Självmord/utloggning för att undvika rollspel
  Du ska inte begå självmord eller logga ut från servern för att på något sätt undvika en rollspelsituation. Ifall nödfall uppstår är det självklart acceptabelt att logga ut, men i dessa fall ska du kontakta en administratör angående situationen så fort som möjligt efteråt. Om du begår något slags brott måste du vänta 20 minuter innan du loggar ut från servern.

  15. Oacceptabelt rollspel
  Att rollspela som terrorist, separatist, privat militär, statlig organisation eller liknande som skulle krävt inblandning av en högre makt, till exempel stat, är inte tillåtet.

  Avstå från att:
  - Förklara ett område på kartan som laglöst, eller ett område där polisen inte får infinna sig utan att de dör.
  - Rollspela som en statlig agent och begära information från polisstyrkan.
  - Rollspela som ett yrke du inte innehar, till exempel polis eller ambulans.

  16. Orealistiskt rollspel
  Att gå ur karaktär, oavsett vilken situation som uppstår, är strängt förbjudet. Huvudstaden är en rollspel server, och du förväntas att rollspela under hela tiden du är inne på servern.

  Avstå från att:
  - Provocera polisen, eller på något sätt göra något för att få polisen att jaga dig, utan giltigt rollspel.
  - Inte respektera en myndighets makt, till exempel polisen. I verkliga livet kan de få mer eller mindre oändlig förstärkning.
  - Döda NPC poliser utanför stationen, eller ta deras fordon.
  - Ta arbetsfordon (sopbilar, ambulanser, polisbilar och så vidare) i allmänhet utan giltigt rollspel.
  - Använda polisstationen som en mötesplats. De enda dörrarna på stationen som är öppna är framdörrarna, resten är låsta för allmänheten.
  - På något sätt inte vara rädd för livshotande situationer, till exempel om ett vapen riktas mot dig. Oavsett hur tuff din karaktär är så ska dens liv alltid värdesättas högst.
  - Göra orealistiska saker i situationen, såsom att slåss mot en polis i arresten när fem andra är i närheten, såvida du inte har bra rollspelsanledningar bakom det.
  - Ta del av NPCs tillgångar och utrustning. Inkluderar inte bilar, men saker såsom vapen, helikoptrar, pansarvagnar eller andra specialfordon är inte tillåtet.
  - Begå kriminella handlingar ifall ditt arbete är olämpligt, såsom att bära vapen som sjukvårdare eller att hålla på med droger som polis.
  - Använda våld eller andra brott mot sjukvårdare. Sjukvårdare är ett neutralt yrke och ska behandlas som de vill alla väl. Du får mota bort sjukvårdare från platsen ifall du har giltig rollspelsanledning.
  - Du ska inte gå runt på måfå och stoppa, råna, hota, eller dylikt, personer. Du vet inte vem de är, vad de har för kontakter eller ifall de har vapen.
  - Ta företagsfordon utan rollspel. Alla polisbilar, ambulanser, mekanikerbilar och så vidare ska anses låsta.
  - Att direkt efter du blivit ressad, gå upp och skjuta personer igen. När du blivit ressad av en sjukvårdare är du skadad, och ska rollspela så.

  17. Fordon
  Fordon ska behandlas och framföras på ett realistiskt sätt. Detta innebär att du inte ska köra som en fartdåre vart du än åker. Vid skada eller vid flytt av fordon ska mekaniker kontaktas. Spelare är ansvariga för sina fordon, och ska behandla de som dyra tillgångar. Upptäcks flera fordon ute på samma person kommer nödvändiga åtgärder att tas.

  Avstå från att:

  - Köra fort vart du en ska. Det finns inte en person i verkliga livet som bryter mot alla trafiklagar som finns.
  - Ignorera ditt fordons värde trots att det kommer tillbaka i garaget.


  18. Företagsregler
  Att äga ett företag på servern innebär roliga situationer men även en hel del ansvar. Alla företag som finns på servern ska skötas på ett sådant sätt att allt flyter på bra.

  Avstå från att:
  - Sköta ditt företag på ett sådant sätt att rollspelet på servern inte flyter på
  - Sköta ditt företag på ett sådant sätt att du exkluderar kunder från ditt företag utan giltig anledning.
  - Ingå i större kriminell verksamhet. Märker polisen att ditt företag är särskilt besvärliga kan de komma till att kontakta staten varvid chefen och alla anställda varslas.
  - Ta hutlösa priser för din tjänst eller vara.

  19. Dödsförklaring
  Spelare som under ett scenario aktivt väljer att dödsförklaras av en sjukvårdare, t.ex genom att innan scenariot informera sjukvården och/eller administratör och uppger sin avsikt. Eller som aktivt undviker att följa
  sjukvårdares instruktioner för att kunna återupplivas leder till att karaktären "dör" och att då denna karaktär samt tillgångar tas bort. Detta kan inte återkallas, så tänk noga igenom ifall innan ni väljer att dö.
   
  #1
  Last edited by a moderator: Mar 20, 2018

Share This Page